AKTUELNE TEME

Poslovne edukacije iz ove kategorije

Info-paket iz ove kategorije

Prilagođena nastava

Detaljno pokrivene teme

Grupne radionice

Materijali za samostalni rad

Pratimo trendove na tržištu. Teme koje se pojavljuju kao aktuelne ili predstavljaju specifičnu tematiku pokrivaju stručnjaci koji su specijalizovani za tu oblast kao povremeni saradnici Peterhof tima. Ukoliko postoji trening kojim bi Vi želeli da unapredite znanja i veštine zaposlenih, a nije naveden u regularnom portfoliju koji nudimo, mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku dati predlog sadržaja obuke koji kreiramo zajedno sa partnerima sa kojima sarađujemo, a koji imaju veliko akademsko i praktično znanje.