AKTUELNE TEME

Kreiranje strateškog plana kombinacijom metodologija BSc (Balanced Scorecard) i BOS (Blue Ocean Shift)

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Definisanje, implementacija i monitoring realizacije strategije

  • Strateško mapiranje

  • Lista usklađenih ciljeva kroz četri perspektive

  • Alati strateške analize (PESTEL, SWOT, Porterov model, portfolio matrica, analiza KPI-eva, analiza lanca vrednosti, analiza jaza, analiza scenarija, strateško drvo odlučivanja)

  • Zašto koncentracija na konkurenciju prouzrokuje propuštanje šansi za rast i kako proširiti vidike kroz strateško planiranje

  • Zašto razmišljanje o kreativnom uništenju i poremećajima kao izvorima inovacija ograničava i kako možete rasti kroz neprekidno stvaranje

  • Kako bilo koja organizacija može uplivati u „plave vode“ uz BOS proces od pet koraka

  • Zašto je samopouzdanje zaposlenih ključno za kreiranje i izvršenje strategije rasta i kako ga izgraditi

  • Zašto ne bi trebalo da gradite Vašu strategiju rasta na postojećim tržišnim uslovima i kako te uslove oblikovati da idu u Vašu korist

Nematerijalni resursi (znanje zaposlenih, informacije, brend, patenti i sl.) su ključni u modernom poslovanju i predstavljaju izvor konkurentske prednosti i sinergije. U praksi je bilo neophodno osmisliti instrument koji će pokazivati kako se nematerijalni resursi koriste pri upotrebi materijalnih resursa u preduzeću, kako bi se ostvarili planirani rezultati (budžet je neadekvatan, a finansijska merila sa kašnjenjem nisu dovoljna).

 

Uvažavanjem novih merila performansi i vrednosti nastala je Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard), koja nam dokazuje da oslanjanje na kratkoročne, finansijske indikatore performansi neminovno vodi žrtvovanju dugoročne perspektive. BSc je danas alat za formulisanje implementaciju i kontrolu implementacije strategije kroz četri ugla: marketing, interni, razvojni i procesni. Za svaku od navedenih perspektiva se obrađuju ciljevi, merila zadaci i inicijative. Na samom kursu obrađujemo kreiranje strateškog plana kroz tri segmenta metodologije: strateške analize, izbora i implementacije strategije. Zaposleni će imati priliku da nauče različite alate strateške analize koji se koriste u praksi.

 

Blue Ocean Shift je nadogradnja Blue Ocean strategije, koja pomaže organizacijama, od neprofitnih,preko start up-ova, do velikih korporacija da iz „crvenih okeana“, koji su puni konkurencije, uplivaju u „plave vode“ uz minimalan rizik. Koristi se sistematični pristup od pet koraka, počevši od uvida u psihologiju zaposlenih, kako bi se izgradilo samopouzdanje, pronašla polazna tačka i kreirao najbolji mogući tim. Zatim analiziramo gde se kompanija nalazi i u kom pravcu bi trebalo da se kreće, kako bi se našla u „plavom okeanu“.