KASKADIRANJE POSLOVNE STRATEGIJE

OTVORENI SEMINAR

 

Peterhof Consulting poziva sve zainteresovane polaznike da se prijave na otvoreni petodnevni seminar na temu kaskadiranje poslovne strategije.

Kaskadiranje strategije zasniva se na iterativnom procesu definisanja poslovne strategije za niže organizacione nivoe, s ciljem da se utvrde ciljevi i merila performansi za poslovne funkcije, sektore i službe koji su međusobno usklađeni po vremenu i hijerarhiji ciljeva.

Seminar sadrži sledeće teme:

 • Preporuke za definisanje korporativne strategije

 • Kako odabrati dobar indikator performansi?

 • Kako definisati listu ciljeva i prateće indikatore performansi za niže organizacione segmente?

 • Usaglašavanje definisanih ciljeva i KPIs po pojedinačnim organizacionim jedinicama i sa generalnom strategijom

 • Izrada finalne kaskadne strateške mape i liste usklađenih ciljeva po perspektivama, sumarno i po pojedinačnim organizacionim segmentima

 

Po realizaciji seminara očekivani efekti seminara su:

 • Efikasnija implementacija usvojene poslovne strategije na svim organizacionim nivoima

 • Aktivno uključivanje svih zaposlenih u implementaciju strategije

 • Povećanje motivacije zaposlenih usled aktivnog angažovanja u definisanju ciljeva i razvojnih zadataka

 • Razumevanje korporativne strategije od strane svih menadžerskih i izvršnih pozicija u preduzeću

 • Povećanje efikasnosti internih procesa

 • Integracija pojedinačnih organizacionih segmenata kroz međusobno usaglašavanje ciljeva

 • Olakšana koordinacija poslovnih procesa na svim organizacionim nivoima

 • Uvođenje naprednog nivoa praćenja ostvarenja performansi

 

Datumi održavanja seminara su: 16, 17, 18, 19. i 20. mart 2020. godine.

Cena seminara po polazniku iznosi: 21.500 dinara + pdv.

Peterhof Consulting doo

Obilićev venac 26/5/12,

11000 Beograd

+381113342481

 • Peterhof facebook
 • Peterhof instagram
 • Peterhof twitter
 • Peterhof

Radno vreme: 09:00h do 17:00h

MB:20562552

PIB: 106244543

© 2009 - 2020