KORPORATIVNE FINANSIJE

Finansije za nefinansiste

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o novčanim tokovima

  • Analiza profitabilnosti

  • Analiza likvidnosti

  • Analiza solventnosti

  • Analiza aktivnosti

  • Radionica: Uradimo racio analizu našeg preduzeća

Finansijski menadžment je od velikog značaja, kako za početnike u oblasti finansija, tako i za profesionalce kojima su potrebni odgovori na specifična pitanja. Kurs je namenjen menadžerima i zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture, nezavisno od sektora u kojem rade, i primenjiv je za sva preduzeća u bilo kojoj privrednoj grani.

 

Zasniva se na interaktivnom radu, radionicama i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju teorijski koncepti i alati predviđeni za finansijsku analizu. Za pojedine tematske oblasti edukacija se sprovodi na unapred pripremljenim primerima na računaru. Kurs se može prilagoditi potpunim početnicima u oblasti finansija do srednjeg i naprednog nivoa.