KORPORATIVNE FINANSIJE

Izrada investicionih studija / biznis planova

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

 • Projekat i životni ciklus investicionog projekta

 • Tehnička izvodljivost projekta

 • Tržišna izvodljivost projekta (tržište nabavke, tržište prodaje)

 • Finansijska izvodljivost projekta

 • Priprema knjige pretpostavki

 • Projekcija finansijskih izveštaja projekta

 • Obračun statičkih, dinamičkih i složenih investicionih pokazatelja

 • Analiza senzitivnosti projekta primenom Monte Carlo simulacije

 • Drvo odlučivanja

 • Optimizacione metode evaluacije

 • Ključni koraci u donošenju finalne investicione odluke

Namenjen profesionalcima kojima je potrebno specifično znanje, ali i početnicima u oblasti investicija, kurs Izrade investiciionih studija/biznis planova pruža polaznicima šansu da nauče više o životnom ciklusu projekta, aspektima izvodljivosti i oceni isplativosti projekta. Učenje se zasniva na interaktivnom radu, radionicama i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju aktuelni teorijski koncepti.

 

Teme i primeri se usklađuju sa grupom, a pokrivaju se oblasti poput: tehničke, tržišne i finansijske izvodljivosti, pripreme knjige pretpostavki, projekcije finansijskih izveštaja, obračuna finansijskih pokazatelja i korišćenja različitih praktičnih alata