KORPORATIVNE FINANSIJE

Keš menadžment

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Pojam Cash Management-a

  • Osnovne usluge Cash Management-a

  • Specijalna grupa Cash Management proizvoda

  • Grupni proizvodi Cash Management-a

  • Cash Management u Srbiji

  • Prodajni argumenti za Cash Management proizvode

Bilo da poslujete u bankarskom ili realnom sektoru, optimizacija kamatonosnih i kursnih rezultata je uvek aktuelna tema. Kurs je namenjen bankarima zaposlenim u sektoru za rad sa privredom i svim preduzećima koja poslovnu funkciju finansija obavljaju „in house“. Polaznici će imati priliku da nauče kako da poboljšaju upravljanje novčanim tokovima, steći će svest o pojmu Cash Management-a i njegovim osnovnim uslugama, razmatraće specijalne grupe Cash Management proizvoda i prodajne argumente za Cash Management proizvode i analizirati stanje na našem tržištu u pomenutoj oblasti.