MENADŽMENT I STRATEGIJA

Korporativno upravljanje

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

 • Razvoj i koncepti korporativnog upravljanja

 • Zakonska regulativa u EU i Srbiji

 • Vlasništvo i upravljanje preduzećem kroz analizu agencijskog problema

 • Kodeks korporativnog ponašanja

 • Društveno odgovorno poslovanje, etično ponašanje i profesionalne vrednosti

 • Struktura interesnih strana

 • Izvršni i neizvršni odbori i stalni komiteti

 • Metode rada odbora, njihova odgovornost i naknade

 • Razumevanje strategije kao ideje vodilje za ostvarenje ciljeva na odabranom tržištu, vrste strategije i analiza holističkog pristupa planiranju

 • Utvrđivanje i analiza rizika i uvođenje ERM modela

 • Uloga interne kontrole

 • Analiza postojećeg modela korporativnog upravljanja u Vašem preduzeću

S obzirom na značaj dobrog korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje preduzeća, obuka iz ove oblasti se nameće kao neizostavna za sve članove upravljačkih struktura. Program je koncipiran kroz sveobuhvatan pristup razumevanju korporativnog upravljanja kao sistema upravljanja preduzećem.

 

Imanentni konflikt između interesa vlasnika i interesa menadžera i čest moralni hazard menadžera u velikim poslovnim sistemima zahteva konstituisanje odgovarajućeg modela korporativnog upravljanja. Suština CG modela je zaštita interesa vlasnika od oportunističkog ponašanja menadžera instaliranjem odgovarajućih tela (bordovi, komiteti) i pratećih dokumenata (mape procesa, politike, pravilnici, uputstva).

 

Dobra CG praksa je bazirana na kodeksima korporativnog upravljanja koji promovišu principe nezavisnosti članova borda, transparentnosti izveštavanja od strane menadžera, zaštite interesa svih ključnih stejkholdera, kreiranja nezavisnih komiteta za reviziju, nagrađivanje i nominiranje. Krajnji cilj je poboljšanje rejtinga korporativnog upravljanja i podizanje vrednosti kompanije.

 

Radionice zasnivamo na teorijskim i praktičnim konceptima upravljanja, gde se polaznicima predočavaju istorijske činjenice razvoja upravljanja preduzećem, Prolazimo kroz osnovne elemente potrebne za uspostavljanje uspešnog i efikasnog okvira korporativnog upravljanja, analiziramo strukturu interesnih strana u Vašem preduzeću (izvršni i neizvršni odbori, stakeholder-i i shareholder-i i njihova analiza, koncept nezavisnosti, konflikt interesa i etičke dileme). Zajedno ćemo identifikovati i analizirati rizike i utvrditi načine za njihovo merenje uticaja na poslovne rezultate (tzv. budžetiranje rizika) i definisati preventivne i reaktivne strategije. Komentarisaćemo i pravnu prirodu i značaj menadžerskih ugovora u kontekstu dobre prakse korporativnog upravljanja.