KORPORATIVNE FINANSIJE

Osnovna i napredna kreditna analiza

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

Kvantitativna analiza

 • Analiza bilansa stanja

 • Analiza bilansa uspeha

 • Analiza izveštaja o novčanim tokovima

 • Analiza racio pokazatelja

 • Analiza obrtnog kapitala

 • Projekcije novčanih tokova

 • Konsolidacija

Kvalitativna analiza

 • Analiza menadžmenta i vlasnika

 • Analiza strategije i makro okruženja

 • Analiza mikro okruženja kroz prizmu Porterove analize

 • Analiza strukture kreditnog posla

„Lessons Learnt“ – lekcije naučene kroz finansijsku i ekonomsku krizu

Kurs kreditne analize je namenjen profesionalnim kreditnim analitičarima i relationship menadžerima banaka. Ova oblast predstavlja srce analize boniteta korisnika kredita u bankama i osnovu samog procesa odobravanja kredita i upravljanja kreditnim rizikom. Učesnici će obrađivati teorijske osnove i praktične primere, kroz kvantitativnu i kvalitativnu analizu, zajedno sa našim konsultantima koji imaju bogato iskustvo na tržištu.

KONTAKT:

Peterhof Consulting doo

Kraljice Natalije 60/5/12,

11000 Beograd

+381 11 450 4518

Radno vreme: 09:00h do 17:00h

MB:20562552

PIB: 106244543

DRUŠTVENE MREŽE:

 • Peterhof facebook
 • Peterhof instagram
 • Peterhof twitter
 • Peterhof

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER:

© 2009 - 2021