KORPORATIVNE FINANSIJE

Osnovna i napredna kreditna analiza

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

Kvantitativna analiza

 • Analiza bilansa stanja

 • Analiza bilansa uspeha

 • Analiza izveštaja o novčanim tokovima

 • Analiza racio pokazatelja

 • Analiza obrtnog kapitala

 • Projekcije novčanih tokova

 • Konsolidacija

Kvalitativna analiza

 • Analiza menadžmenta i vlasnika

 • Analiza strategije i makro okruženja

 • Analiza mikro okruženja kroz prizmu Porterove analize

 • Analiza strukture kreditnog posla

„Lessons Learnt“ – lekcije naučene kroz finansijsku i ekonomsku krizu

Kurs kreditne analize je namenjen profesionalnim kreditnim analitičarima i relationship menadžerima banaka. Ova oblast predstavlja srce analize boniteta korisnika kredita u bankama i osnovu samog procesa odobravanja kredita i upravljanja kreditnim rizikom. Učesnici će obrađivati teorijske osnove i praktične primere, kroz kvantitativnu i kvalitativnu analizu, zajedno sa našim konsultantima koji imaju bogato iskustvo na tržištu.