KORPORATIVNE FINANSIJE

Upravljanje kreditnim rizikom i potraživanjima

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

 • Predmet i ciljevi kreditne politike

 • Definisanje osnovnih pojmova

 • Značaj kreditne politike u preduzeću

 • Predmet politike i korelacija sa drugim politikama i procedurama u preduzeću

 • Postavljanje osnovnih i sekundarnih ciljeva koje bi politika trebalo da ispuni

 • Uloge i odgovornost u organizaciji i njihova jasna podela između:

 • Sektora prodaje

 • Kreditnog biroa

 • Finansijskog direktora

 • Procedure upravljanja kreditnim rizikom

 • Analiza i ocena kreditnog rizika

 • Odobrenje kreditnih uslova

 • Monitoring

 • Naplata

 • Izveštavanje

 • Definisanje KPI u kontroli sprovođenja utvrđene politike:

 • Dvanaestomesečni (kotrljajući) DSO

 • Visina loših potraživanja

 • Struktura portfolija po dospelosti, odnosno kašnjenju

 • Pokrivenost portfolija sredstvima obezbeđenja

Detaljno pokrivene teme

Prilagođena nastava

Grupne radionice

Materijali za samostalni rad

Suočite stavove i različita viđenja sektora prodaje i sektora finansija i uz medijaciju konsultanata sa bogatim iskustvom u oblasti rizika proširite njihovo znanje o upravljanju kreditnim rizikom i potraživanjima. Znanja i praktične veštine stečene tokom ovog kursa su od pomoći kako zaposlenima i menadžerima u sektoru finansija, tako i zaposlenima i menadžerima u sektoru prodaje.

 

Kurs je dizajniran na način da zajedno sa konsultantima polaznici uče i rešavaju praktične probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom poslu. Posebna karakteristika ovog treninga je suočavanje stavova i različitih viđenja sektora prodaje i sektora finansija, kako bi se uz medijaciju trenera postigla odgovarajuća kohezija u cilju timskog rešavanja prepreka.