AKTUELNE TEME

Kriptovalute i Blockchain

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

 • Istorija novca i nastanak bitkoina

 • Uvod u bitkoin, poređenje sa nacionalnim valutama

 • Ostale značajne kriptovalute, sličnosti i razlike

 • Berze kriptovaluta i formiranje cena

 • „Novčanici“ u kojima se čuvaju kriptovalute

 • Slanje i primanje kriptovaluta, praćenje transakcija uživo

 • Pravni i knjigovodstveni izazovi u realnom biznisu

 • Problem vizantijskih generala

 • Koncept decentralizovanog upravljanja

 • Privatni i javni ključevi, potpisivanje i verifikacija transakcija

 • SHA-256 funkcija, rudarenje, kreiranje blokova i formiranje blokčeina (demo)

 • Potencijalne primene blokčein tehnologije van sfere finansija

 • Javni blokčein vs. privatni blokčein, prednosti i mane

 • Blokčein 2.0, decentralizovane aplikacije, tokeni, pametni ugovori, ICO

 • Globalni trendovi razvoja kriptovaluta i blokčein tehnologije

Dizajniran pre svega za viši i srednji menadžment kompanija, trening Kriptovalute i Blockchain pokriva finansijski i tehnički aspekt kriptovaluta sa ciljem da učesnike upozna sa punim potencijalom ove nove tehnologije i omogući im da je sagledaju iz više različitih uglova.

 

Na treningu se obrađuje istorija novca, nastajanje kriptovaluta i njihov finansijski aspekt, razlike i sličnosti između tradicionalnog novca i kriptovaluta i njihov potencijal za korišćenje u realnom poslovanju sa izazovima koje nosi, kao i primena blokčein tehnologije van sfere finansija.

 

Ceo koncept je interaktivnog karaktera uz upotrebu tabli za crtanje, online simulatora kreiranja blokova i demonstracije transakcija preko mobilnog telefona.