KORPORATIVNE FINANSIJE

Optimizacija poreskog opterećenja preduzeća i vlasnika

Sama tematika se prilagođava konkretnom primeru preduzeća (ili pojedinca) i industriji poslovanja.

 

Tematske celine mogu da sadrže sledeće stavke:

 

  • Šta je poreska optimizacija

  • Usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja

  • Razmatranje najpogodnijeg pravnog oblika poslovanja

  • Na koji način se sprovodi proces poreskog planiranja

  • Analiza aktuelnih zakonskih rešenja

  • Šta je EPS (efektivna poreska stopa)

  • Analiza poreskih procedura u preduzeću

  • Poreska optimizacija kroz primer Vaše prakse

Bilo da osnivate preduzeće, planirate razne transakcije ili statusne promene (spajanje, pripajanje, prodaja udela, akcija i sl.) ili samo želite da umanjite svoje lične izdatke za poreze, naš iskusan tim konsultanata specijalizovanih za poreski menadžment će Vam pomoći da optimizujete poresko opterećenje. Samu obuku prilagođavamo industriji u kojoj poslujete, odnosno individualcu ili kompaniji kojoj se trening drži. Pored teorijske i praktične obuke, od nas dobijate i konsultantski savet u vidu izveštaja sa preporukama za dalje delovanje.