MEKE VEŠTINE

Organizaciona kultura

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Pojam, definicija i značaj organizacione kulture u digitalnoj eri

  • Organizaciona kultura kao globalni brend poslodavca

  • Organizaciona kultura kao brend poslodavca u očima XYZ generacije

  • Organizaciona kultura kao odgovor na eksternu adaptaciju i internu integraciju

  • Kako se organizaciona kultura stvara, menja i održava?

  • Kako se organizaciona kultura manifestuje u svakodnevnom radu?

  • Kako rukovoditi u skladu sa vrednostima organizacione kulture?

  • Kako interno i eksterno komunicirati u skladu sa vrednostima organizacione kulture?

Organizaciona kultura kao skup vrednosti, normi i stavova jedne radne organizacije prevazilazi okvir koji je imala pre samo pet godina i prostire se u novu, globalno vidljivu dimenziju brenda poslodavca. Brend poslodavca ima veliki uticaj u privlačenju i zadržavanju kadrova, dok organizaciona kultura predstavlja njegovu globalno vidljivu dimenziju. Kurs je namenjen svim upravljačkim strukturama u preduzeću, ali i zaposlenima koji se upoznaju sa značajem organizacione kulture.

 

Na samom treningu se prolazi teorijska nastava kroz primere iz novonastalih potreba na tržištu i korak po korak se prolaze sve ključne tematske celine poput: Pojma organizacione kulture u digitalnoj eri i kako na nju gleda XYZ generacija, organizaciona kultura kao odgovor na eksternu adaptaciju i internu integraciju, kako je stvarati, menjati i održavati i na koji način najbolje koristiti organizacionu kulturu u rukovođenju i internom i eksternom komuniciranju.