KASKADIRANJE POSLOVNE STRATEGIJE

OTVORENI SEMINAR

 

Peterhof Consulting poziva sve zainteresovane učesnike da se prijave na otvoreni petodnevni seminar na temu kaskadiranja strateških ciljeva.

Kaskadiranje strategije, odnosno poslovnih ciljeva zasniva se na iterativnom procesu definisanja poslovne strategije za niže organizacione nivoe preduzeća, s ciljem da se utvrde pojedinačni ciljevi i merila performansi za poslovne funkcije, sektore i službe koji su međusobno usklađeni po vremenu i hijerarhiji (strukturi) ciljeva.

Seminar sadrži sledeće teme:

 • Preporuke za definisanje korporativne strategije i utvrđivanje konteksta poslovanja

 • Definisanje indikatora performansi i zadataka

 • Definisanje usklađene liste ciljeva i pratećih indikatora performansi za poslovne funkcije, sektore i službe

 • Usaglašavanje definisanih ciljeva i indikatora performansi po pojedinačnim organizacionim jedinicama sa poslovnom strategijom

 • Izrada finalne kaskadne strateške mape i liste usklađenih ciljeva po perspektivama, sumarno i po pojedinačnim organizacionim jedinicama

Po realizaciji seminara očekivani efekti seminara su:

 • Efikasnija realizacija poslovne strategije

 • Efikasnija implementacija poslovne strategije po organizacionim jedinicama

 • Aktivno uključivanje svih zaposlenih u implementaciju strategije

 • Povećanje motivacije zaposlenih usled aktivnog angažovanja u definisanju ciljeva i zadataka

 • Razumevanje poslovne strategije od strane svih rukovodećih i izvršnih pozicija u preduzeću

 • Povećanje efikasnosti internih procesa

 • Integracija pojedinačnih organizacionih jedinica kroz međusobno usaglašavanje ciljeva

 • Olakšana koordinacija poslovnih procesa i zadataka na svim organizacionim nivoima

 • Uvođenje naprednog nivoa praćenja ostvarenja performansi

 • Kreiranje baze ciljeva i indikatora performansi za uspostavljanje integralnog sistema upravljanja rizicima

 

Datumi održavanja seminara su: 13, 14, 15, 16. i 17. jul 2020. godine.

Cena seminara po polazniku iznosi: 21.500 dinara + pdv.

Peterhof Consulting doo

Kraljice Natalije 60/5/12,

11000 Beograd

+381 11 450 4518

Radno vreme: 09:00h do 17:00h

MB:20562552

PIB: 106244543

 • Peterhof facebook
 • Peterhof instagram
 • Peterhof twitter
 • Peterhof

© 2009 - 2020