top of page

Tim predavača čine posvećeni eksperti sa vrednim višegodišnjim praktičnim iskustvom i komplementarnim znanjima u oblasti svih vrsta poslovnih edukacija.

Naša edukativna ponuda sadrži prilagođene treninge, radionice, kao i posebno kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa.

Rad sa klijentima je privilegija. Privilegija kroz koju učimo, napredujemo i zajedno rastemo. Od početka vodi nas ideja da budemo prepoznatljiv i pouzdan partner.

Iz naše ponude poslovnih edukacija izdvajamo

O Peterhofu

About & Subscribe

Proteklih godina, Peterhof uspešno pomaže kompanijama u sticanju veština koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi.

Naša edukativna ponuda obuhvata prilagođene treninge, radionice, kao i posebno kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa.

Sadržaji naših in-house programa se uvek prilagođavaju potrebama Vaše organizacije, što znači da se pre koncipiranja finalnog sadržaja detaljno upoznajemo sa specifičnim potrebama klijenta.

O Peterhofu

Peterhof je konsultantska kuća osnovana 2009. godine. Naš profesionalni tim pruža prepoznatljive usluge u domenu poslovnog konsaltinga i praktične edukacije poslovnih ljudi. Svakom izazovu pristupamo posvećeno, kombinujući obrazovanje, primenjeno znanje, iskustvo i kreativnost u rešavanju specifičnih problema klijenata. Sopstveni uspeh merimo zadovoljstvom klijenta, zadovoljstvom zaposlenih i stvorenom vrednošću. O uspehu dosadašnjeg rada govore naše reference i činjenica da jednom uspostavljeni poslovni odnos sa klijentom postaje trajan i rastući program lojalnosti.

O nama
bottom of page