KORPORATIVNE FINANSIJE

Poreska umanjenja

Na treningu se obrađuju sledeće tematske celine:

 

  • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

  • Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom

  • Sastavljanje poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca

  • Praćenje aktuelnih lokalnih propisa

  • Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije

  • Revizija i kontrola internih pravila knjigovodstva i poreskih procedura

  • Kako sastaviti prigovor na zapisnih i žalbu na rešenje poreskih organa

Integralni pristup poslovanju, kroz usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja kao krajnji rezultat ima poreske uštede. Unapredite znanje Vaših zaposlenih kako bi ostvarili minimalne poreske obaveze korišćenjem skrivenih mogućnosti zakonskih poreskih umanjenja, a opet ostali iznad granice poreske utaje. Proširite vidike u oblasti poreskog menadžmenta i izbegnite dvostruko oporezivanje. Odredite poreski najefikasniji način da vodite svoj posao. Propusti u usaglašavanju poslovne strategije i poreskog planiranja mogu dovesti do propuštenih prilika za ostvarivanje ušteda, odnosno nepotrebnih, a materijalno značajnih poreskih troškova i rizika.

 

Kurs je namenjen zaposlenima na svim pozicijama top i srednjeg menadžmenta, članovima sektora finansija i svim ostalim zaposlenima relevantnim za vođenje poreske politike firme. Poreske teme su od velikog značaja kako za početnike u biznisu (novoosnovana preduzeća), tako i za kompanije koje posluju dosta dugo na globalnom tržištu.

 

Polaznici kroz interaktivni rad prolaze kroz aktuelna zakonska rešenja i primere iz prakse. Predavač će svojim iskustvom i savetodavno u toku trajanja treninga pomagati pri rešenju prepreka i dilema sa kojima se susreću zaposleni konkretne kompanije.