PORESKI MENADŽMENT

Poslovne edukacije iz ove kategorije

Prilagođena nastava

Detaljno pokrivene teme

Grupne radionice

Materijali za samostalni rad

Integralni pristup poslovanju, kroz usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja kao krajnji rezultat ima poreske uštede. Usvajanjem poreske strategije, Vaša kompanija može ostvariti minimalnu poresku obavezu, u potpunosti usaglašenu sa zakonskom regulativom. Vođeni iskustvom, možemo Vam pomoći da bolje razumete poreske efekte donetih odluka, iskoristite skrivene mogućnosti za ostvarenje poreskih ušteda, optimizujete poresku stopu ili uvedete interni sistem za upravljanje transfernim cenama na svim organizacionim nivoima.