MEKE VEŠTINE

Veština poslovne komunikacije

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Poslovna komunikacija kao osnov identiteta, imidža i reputacije organizacije

  • Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji

  • Tehnike verbalne komunikacije

  • Tehnike neverbalne komunikacije i profesionalni imidž

  • Osnovna načela poslovnog protokola

  • Vođenje poslovnog razgovora

  • Tehnike uspešnog javnog nastupa

Komunikacija u poslovnom kontekstu podrazumeva korišćenje različitih tehnika i poštovanje pravila i standarda profesionalnog ponašanja u poslovnom svetu. Unapredite veštine komunikacije Vaših zaposlenih kroz učenje o različitim tehnikama verbalne i neverbalne komunikacije, uz poštovanje međunarodnog poslovnog protokola.

 

Kurs je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenata svih tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora. Unapređenje veštine komunikacije i tehnika poslovne komunikacije, uz razumevanje pravila međunarodnog poslovnog protokola vodi jačanju kapaciteta za adekvatno eksterno i interno komuniciranje zaposlenih.

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju.