MENADŽMENT I STRATEGIJA

Poslovna strategija

Tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

  • Strateška analiza (opšta, granska i interna)

  • Strateški izbor

  • Mehanizmi implementacije strategije

  • Strateško mapiranje

  • Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard)

Zasnovan na univerzalno primenljivoj metodologiji i alatima koji se koriste u svakodnevnoj poslovnoj praksi preduzeća, kurs Poslovne strategije namenjen je menadžmentu i zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama i udruženjima. 

 

U fokusu programa je Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard) i interaktivni primeri iz poslovne prakse. Polaznici prolaze kroz tri segmenta metodologije: strateška analiza, strateški izbor i implementacija strategije. Upoznaće se sa alatima strateške analize kao što su: PESTEL, SWOT, Porterov model, portoflio matrica, analiza ključnih kompetentnosti, analiza lanca vrednosti, analiza jaza, analiza scenarija i strateško drvo.

 

Kroz trening, polaznici će imati prilike da nauče kako se definiše poslovna strategija, implementira u poslovnu praksu i kako se vrši monitoring realizacije strategije.