MENADŽMENT I STRATEGIJA

Poslovni koučing program za C-Level pozicije

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

 • Menadžment i strategija

 • Korporativne finansije

 • Upravljanje performansama

 • Ocena isplativosti investicionih projekata

 • Upravljanje rizicima

 • Upravljanje projektima

 • Organizacija

 • Marketing i prodaja

 • Zaštita konkurencije

 • Specifične teme prilagođene Vašim poslovnim izazovima

 

Meke veštine koje mogu biti deo sesija:

 • Upravljanja vremenom

 • Upravljanja stresom

 • Upravljanja promenama u organizaciji

 • Sprečavanja „burnout“ sindroma

 • Veština poslovne komunikacije

 • Veština prezentovanja

 • Strategija za rad sa teškim ljudima

 • Balansa između poslovnog i privatnog života

 • Unapređenja organizacione kulture

Kontinuirani koučing je individualno kreiran i posebno prilagođen program poslovne edukacije. Multidisciplinarni pristup programa objedinjuje znanja i veštine iz poslovnih finansija, opšteg menadžmenta, strategijskog menadžmenta, marketinga, prodaje, upravljanja rizicima i drugih oblasti iz sfere biznisa. Sa druge strane može biti prilagođen za razvoj mekih veština sa ciljem da se unaprede veštine prezentacije, poslovne komunikacije, pregovaranja, upravljanja stresom, vremenom i promenama.

 

Individualni rad omogućava fleksibilnost programa i potpunu posvećenost predavača. Predavač zajedno sa Vama, putem pitanja, sugestija i preporuka dolazi do odgovora i vodi Vas ka realizaciji ciljeva i usvajanju novih znanja. Stečene veštine primenljive su na svaki aspekt poslovanja.

 

Koučing je namenjen svim nivoima menadžmenta, a posebno top menadžmentu i onima koji se pripremaju za preuzimanje strateških pozicija u kompaniji. Tokom izvođenja programa na raspolaganju Vam je veliko iskustvo predavača, kao i set praktičnih alata koji su specifični za svaku analiziranu oblast.

 

Individualni rad se pokazao kao najefektivniji način da se u potpunosti pokriju sve teme prilagođene Vašim potrebama i postavljenim ciljevima. Program se realizuje kroz 2 bloka nastave mesečno od po 4 časa. Predviđeno trajanje celokupnog koučing programa je 12 meseci.