top of page

Druženje sa 150 menadžera domaćih kompanija na seminaru “Greške menadžera”