Druženje sa 150 menadžera domaćih kompanija na seminaru “Greške menadžera”

U organizaciji Peterhof Consulting d.o.o. uspešno je realizovan još jedan seminar u hotelu Hyatt u Beogradu 07.10.2021. U prisustvu 150 menadžera vrhunskih kompanija na temu Greške menadžera. Cilj seminara je bio da na veoma praktičan način ukaže na učestale greške menadžera na različitim pozicijama, razloge njihovog ispoljavanja i moguće načine njihovog eliminisanja u svakodnevnom poslovnom kontekstu. Učesnici su uvideli i da su neke greške povremeno poželjne na putu izgradnje tima. Seminar je obilovao primerima iz naše i inostrane prakse, interaktivnoj diskusiji i konkretnim preporukama za konkretne poslovne situacije. Primeri su dominantno bili bazirani na ličnom profesionalnom iskustvu predavača i bili su verno simulirani u role-play formi, kratkim filmovima i studijama slučaja. U nastavku možete pogledati fotografije:1 view