top of page

Najčešća pitanja

Kolika je cena Vaših treninga/kurseva?

Cene definišemo kroz posebnu ponudu (Zajedno sa predavačem i Vama definišemo agendu programa, način izvođenja treninga, broj dana, mesto održavanja, pa u odnosu na stepen Vašeg znanja i potreba definišemo finalnu cenu). Molimo Vas pošaljite upit.