top of page

Zaštita konkurencije

Peterhof Consulting & EDU organizuje seminar iz oblasti Zaštita konkurencije iz perspektive kompanija u Srbiji. Seminar se održava 12. oktobra 2018. sa početkom u 9:00h u hotelu Hyatt Regency u Beogradu


Seminar iz oblasti zaštite konkurencije fokusiran na perspektivu kompanija, moguće probleme sa kojima se mogu suočiti i praktičnim rešenjima u fazi prevencije problema ili reakcije na već nastali problem. Seminar je baziran na velikom broju primera iz naše i inostrane prakse, interaktivnoj diskusiji i konkretnim preporukama za smanjenje rizika povrede konkurencije ili optimalno ponašanje kompanija u slučaju otvorenog postupka.

Uvodničar: dr Miloje Obradović, Komisija za zaštitu konkurencije (predsednik)

Predavač: dr Dragan Lončar, Peterhof Consulting & Edu – partner, Ekonomski fakultet u Beogradu – redovni profesor i prodekan

Gost: Srđana Petronijević, Schoenherr (Partner and Head of Competition)Program 09:00 – 09:30h Registracija Teme:

Sesija I: 09:30 - 11.00h Uvodna reč predsednika Komisije za zaštitu konkurencije

Sažeti prikaz aktuelnog zakonskog okvira i očekivane promene Zakona o zaštiti konkurencije Najvažniji događaji u oblasti zaštite konkurencije u Srbiji u poslednjih 12 meseci

Sesija II: 11:15 - 12:30h

Nenajavljeni uviđaji – primeri iz prakse i preporuke za kompanije Leniency Program – modaliteti primene, iskustvo Komisije Primena člana 58. Zakona na prakse commitment kod zloupotreba i settlement kod restriktivnih sporazuma – koje opcije imaju kompanije koje imaju otvoreni postupak pred Komisijom? Restriktivni sporazumi – primeri iz prakse i preporuke za kompanije

Sesija III: 13:15 - 14:30h Zloupotreba dominantnog položaja – primeri iz prakse i preporuke za kompanije

Prijava koncentracija – primeri iz prakse i preporuke za kompanije Određivanje visine kazne – olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, iskustva Komisije Antritrust Compliance programi – kako edukovati zaposlene da izbegnu zabranjene prakse?

Kratak kviz znanja sa praktičnim pitanjima Pitanja i odgovori (pitanja je moguće postaviti potpuno anonimno i u odgovorima neće biti pominjane konkretne kompanije i grane) Učesnici mogu da postave anonimna pitanja putem sajta, na koja predavači odgovaraju tokom seminara.

Učesnici dobijaju na poklon antitrust compliance priručnik u oblasti zaštite konkurencije, koji može služiti kao trajni podsetnik na zabranjene i dozvoljene prakse .

Teme se analiziraju iz multidisciplinarnog ekonomsko-pravnog ugla, tako da se mogu prijaviti zaposleni iz sektora pravnih poslova, prodaje, finansija i svih drugih sektora koji imaju dodirnih tačaka sa temom zaštite konkurencije.

Nije neophodno predznanje iz oblasti da bi se pratio seminar, s obzirom na to da će ključni pojmovi biti pažljivo razjašnjeni i potkrepljeni primerima. https://www.peterhofedu.com/seminar

Online rezervacija: https://www.peterhofedu.com/rezervacija

peterhof.edu.rs i peterhofedu.com Informacije: +381112686019

190 views
bottom of page