MENADŽMENT I STRATEGIJA

Prodaja i menadžment prodaje

Tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

  • Planiranje prodaje i budžetiranje

  • Organizacija prodaje

  • Evaluacija prodavaca i kontrola zaposlenih u prodaji

  • Regrutacija i trening u prodaji

  • Sistemi nagrađivanja u prodaji

  • Radionica

Efikasna i efektivna prodaja je ključ uspeha modernih preduzeća. Preduslov uspešne prodaje su kvalitetni ljudi u prodaji. Ovo se odnosi na kvalitetne prodavce, ali pre svega na kvalitetne menadžere prodaje. Skup znanja i veština koji je neophodan menadžerima prodaje se značajno razlikuje od onoga koji je potreban prodavcima. Cilj kursa je da polaznici nauče kako da planiraju, organizuju i kontrolišu prodajne aktivnosti, kao i da nauče kako da upravljaju ljudskim resursima u prodaji. Kurs je namenjen aktuelnim i potencijalnim menadžerima prodaje, kao i svim rukovodiocima koji su odgovorni za prodajne rezultate i učestvuju u upravljanju prodajnom operativom. 

 

Trening je zasnovan na interaktivnom radu, odabranim primerima i problemima iz prakse menadžmenta prodaje čime se maksimizira usvajanje znanja, a sve to praćenjem najsavremenije literature iz oblasti.

 

Kroz trening, polaznici se upoznaju sa procesom upravljanja prodajom od planiranja i budžetiranja do kontrole. Poseban akcenat je na radu sa prodavcima i njihovoj regrutaciji, selekciji, obuci i razvoju i motivaciji.