SEMINAR: Finansijski kontroling

14. jun sa početkom u 9:30h

Hotel Hyatt Regency Beograd

+381113342481

Zvanični jezik seminara: srpski

Seminar je namenjen svim nivoima menadžmenta, zaposlenima u sektoru finansija, računovodstva, planiranja, kontrolinga, ali i zaposlenima u svim drugim poslovnim funkcijama gde zaposleni obavljaju poslove internog izveštavanja i kontrole poslovanja. Polaznici mogu biti potpuni početnici u navedenim oblastima, ali i posvećeni profesionalci. Cilj seminara je sticanje novih znanja iz oblasti finansijskog kontrolinga, usvajanje praktičnih alata, saveta i preporuka kojim polaznici mogu unaprediti sopstvene veštine. Seminar je zasnovan na primerima iz poslovne prakse, praktičnim vežbama, analizi poslovnih situacija i diskusiji sa predavačima.

Predavači:

prof. dr Dragan Lončar
Redovni profesor i prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta.

doc. dr Miloš Milosavljević
Docent Fakulteta organizacionih nauka.

Program:

09:30-10:00h Registracija učesnika

Teme:

Sesija 1:
10:00-11:45h

I termin: Kako pripremiti menadžerske izveštaje i budžete?

1.1. Kako koristiti raspoložive informacije za kreiranje menadžerskih izveštaja?

1.2. Zašto menadžerski izveštaji nemaju uvek efekat kakav očekujemo?

1.3. Od budžeta i inicijativa do upravljanja pomoću ciljeva.

 

Ručak:
11:45-12:30h

 

Sesija 2:
12:30-14:00h

 

II termin: Merenje performansi i finansijski kontroling

2.1. Ključni indikatori performansi (KPI) – primeri dobre i loše prakse;

2.2. Merenje finansijskih i poslovnih performansi: šta raditi sa Y-o-Y, CAGR, ROI, ROA, ROE, EVA, MVA i drugim pokazateljima? Kako koristiti „okean“ informacija?

2.3. Integracija pojedinačnih mera performansi u sisteme za merenje performansi.

 

Kafe pauza: 14:00-14:30h
 

Sesija 3:
14:30-16:00h

 

III termin: Finansijski kontroling i uspešna alokacija troškova

3.1. Problemi “besplatnih jahača“ u organizacijama – kako pravično raspodeliti troškove na projekte i troškovne centre?

3.2. Prakse alokacije troškova – stvarni i standardni troškovi. Kako finansijski kontroling može pomoći u pravičnoj alokaciji troškova

3.3. „ABC“ sistem troškova.


Pitanja i zatvaranje seminara

Kotizacija:

16.000 RSD + PDV,

Po 10% popusta za svakog sledećeg učesnika iz iste kompanije. U cenu su uračunati materijali, ručak i osveženje.

Organizator:

Svi učesnici seminara imaju prava na promotivnu dnevnu kartu parking mesta u iznosu od 500 RSD na parkingu hotela.