top of page
White Stairs
slavica-cicvaric-kostic.png

dr Slavica Cicvarić Kostić

Predavač

Slavica Cicvarić Kostić je redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću. Rukovodilac je Centra za marketing na Fakultetu. Gostujući profesor je na Univerzitetu u Bolonji (Italija), Univrzitetu u Ljubljani (Slovenija), Univerzitetu u Rijeci (Hrvatska) i Institutu za komunikacijske studije u Skoplju (Severna Makedonija), a kao predavač je i gostovala na nekoliko univerziteta i poslovnih škola u Evropi. Autor je monografija iz oblasti brendiranja i komunikacija, a kao autor ili koautor objavila je preko 100 radova u časopisima, knjigama i na kongresima. Slavica je trener sertifikovan od strane Chartered Management Institute iz Velike Britanije, nivo 5/7, a poseduje i DIMAQ (digital marketing qualification) sertifikat od 2019. godine, koji izdaje Interactive Advertising Bureau.

 

Slavica radi preko 20 godina kao konsultant u oblasti marketinga i komunikacija za međunarodne kompanije i organizacije i institucije javne uprave. Kao predavač i rukovodilac, učestvovala je na brojnim seminarima, treninzima i drugim edukativnim programima u oblasti marketinga, korporativnih komunikacija, brendiranja, digitalnih komunikacija za domaće i međunarodne organizacije iz korporativnog i javnog sektora. Sarađivala je sa kompanijama i institucijama poput Banca Intesa, eFront/BlackRock, LUKOWA Food AG, Delhaize Serbia, Telekom Srbija, JP Elektroprivreda Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Ministarstvo finansija RS i mnogim  drugim. 

 

Bila je Direktor za razvoj poslovanja u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji za komunikacije Hauska&Partner International Communications. Radila je i na poziciji menadžera za odnose s javnošću u investicionoj kompaniji MPC Properties, čiji je strateški partner bila kompanija Merrill Lynch. Bila je član Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću (2015-2019), član stručnog žirija za godišnja priznanja Društva Srbije za odnose s javnošću (2013-2016), UEPS-a (2014), Effie Awards Serbia (2019), kao i Social Impact Award (2020). Član je domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija (DSOJ, SEMA, EUPRERA, IPRA). Mentor je studenata na svetskim takmičenjima u rešavanju poslovnih studija slučaja (ostvareni rezultati: Norveška 2016 – prvo mesto, Kanada 2021 – treće mesto).

bottom of page