MEKE VEŠTINE

Upravljanje konfliktima

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Šta su konflikti

  • Konstruktivni i destruktivni konflikti

  • Načini rešavanja konflikata

  • Načini komunikacije u konfliktnim situacijama

  • Prevencija mobinga

  • Medijacija među zaposlenima

Trening upravljanja konfliktima pomoći će Vašem menadžmentu da nauče kako da razlikuju pozitivne i negativne konflikte, kako da podstaknu pozitivne konflikte u organizaciji koji podstiču na promene i  uspostave što bolju saradnju među zaposlenima. Tokom seminara naučiće i tehnike posredovanja u konfliktnim situacijama među zaposlenima. Teme se obrađuju kroz praktične primere i individualne vežbe. Svaki zaposleni pored teorijskog znanja i naučenih tehnika i alata za rešavanje konflikata imaće i mali lični rad na sebi koji će mu pomoći da promeni svoj mentalni stav i da umesto problema vidi izazove koji mogu da se reše. Nemenjen je višem i srednjem menadžmentu,  kao i zaposlenima u HR službi i medijatorima u radnim sporovima.

 

Način rada ovog treninga se razlikuje od većine seminara, jer nije fokus na teorijskim konceptima već na promeni mentalnog stava i radu na sebi. Koncept je radioničarski rad kroz različite vežbe i individualan pristup svakom učesniku.

 

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice, polaznici dobijaju prilagođene testove i vežbe koje ostaju učesnicima na korišćenje u privatnom i poslovnom životu.

 

Kroz trening, polaznici će imati prilike da razumeju šta su konflikti, da razlikuju pozitivne i negativne konflikte, da nauče kako da podstaknu pozitivne konflikte i saradnju među zaposlenima i načine rešavanja konflikata među zaposlenima.