KORPORATIVNE FINANSIJE

Upravljanje obrtnim kapitalom

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

 Upravljanje novcem:

  • Keš saldo i plan priliva i odliva novca

  • Dinamika zaduživanja i finansijski leveridž

  • Održiva stopa investiranja (balans finansiranja i investiranja)

Upravljanje potraživanjima

  • Optimizacija troškova

  • Načini povećanja rezervi likvidnosti

  • Kalkulacija DSO racija

  • Upravljanje naplatom potraživanja

Upravljanje dobavljačima

  • Optimizacija troškova i koristi od kreditiranja od strane dobavljača

  • Analiza Power/Dependency matrice

  • Kalkulacija DPO racija

Finansijski menadžment je od velikog značaja kako za početnike u oblasti finansija, tako i za profesionalce kojima su potrebni odgovori na specifična pitanja. Kurs je namenjen menadžerima i zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture nezavisno od sektora u kojem rade i primenjiv je za sva preduzeća u bilo kojoj privrednoj grani.

 

Zasniva se na interaktivnom radu, radionicama i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju teorijski koncepti i alati predviđeni za finansijsku analizu. Za pojedine tematske oblasti edukacija se sprovodi na unapred pripremljenim primerima na računaru. Kurs se može prilagoditi potpunim početnicima u oblasti finansija do srednjeg i naprednog nivoa.