MENADŽMENT I STRATEGIJA

Upravljanje performansama

Tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

  • Veza između strateškog plana i biznis plana (Balanced Scorecard pristup)

  • Generička lista merila uspeha iz različitih perspektiva (finansijska, tržišna, procesna i razvojna)

  • Individualna i grupna merila uspeha

  • Test prihvatljivosti merila uspeha pomoću 10 kriterijuma (praktična vežba)

  • Vezivanje merila uspeha za nosioce odgovornosti i sistem nagrađivanja

  • Metodologija uvođenja algoritma upravljanja performansama u jednu kompaniju

  • Radionica „Kreirajmo listu merila uspeha za našu kompaniju“

Upravljanjem na bazi performansi mogu se baviti zaposleni na svim nivoima organizacione strukture u različitim privrednim granama, međunarodnim organizacijama, udruženjima, institutima, obrazovnim institucijama i ostalim organizacijama. Teme se prilagođavaju polaznicima korišćenjem univerzalno primenljivih algoritama, metodologija i alata koji se koriste u svakodnevnoj poslovnoj praksi preduzeća i integrišu sa postojećom strategijom i planovima.

 

Kurs se zasniva na metodologiji Liste usklađenih ciljeva  (Balanced Scorecard), koja omogućava jednostavan način integracije postavljene strategije i merila performansi, kao i delegiranje odgovornosti, postavljanje budžeta i kontrolu ostvarenih performansi.

 

Kroz vežbe polaznici dobijaju algoritam definisanja merila performansi, test prihvatljivosti merila i forme u kojima mogu da postave merila performansi i prate ostvarenja. Polaznici će imati prilike da se detaljno upoznaju sa metodologijom definisanja merila performansi i načinom njihove integracije u strateške i biznis planove.