MEKE VEŠTINE

Upravljanje stresom, vremenom i prevencija „burnout“ sindroma

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Menadžerski sindrom

  • Šta je stres

  • Pozitivan i negativan stres

  • Tehnike kontrole stresa

  • Upravljanje vremenom

  • Upravljanje promenama

  • Prevencija stresa u radnom okruženju

Trening upravljanja stresom i vremenom i prevencija „burnout“ sindroma pomoći će vašem menadžmentu da nauče kako da kontrolišu svoje emocionalne reakcije na svakodnevne izazove koji su neizbežni u poslu, kako da pomognu zaposlenima koji mogu da imaju „burnout“ sindrom i time spreče njihovo dugo odsustvovanje zbog bolovanja i šta sve mogu da urade da bi smanjili stres u radnom okruženju. Takođe će vam pomoći da razlikujete funkcionalan i toksičan stres i kako da toksičan pretvorite u pozitivan. Tokom seminara, obradiće se i načini upravljanja vremenom kao važnom komponentom uzroka stresa i načinom upravljanja promenama. Sve teme se obrađuju kroz praktične primere i individualne vežbe. Svaki zaposleni, pored teorijskog znanja i naučenih tehnika i alata za kontrolu stresa, imaće i mali lični rad na sebi, koji će mu pomoći da promeni svoj mentalni stav i da umesto problema vidi izazove koji mogu da se reše.