MEKE VEŠTINE

Veština prezentovanja

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji

  • Definisanje i prenošenje ključne poruke

  • Priprema govornika – savladavanje treme

  • Planiranje, priprema i izvođenje prezentacije

  • Tehnike verbalne komunikacije u javnom nastupu

  • Tehnike neverbalne komunikacije u javnom nastupu

  • Specifičnosti medijskog nastupa

Želite da Vaši zaposleni imaju kvalitetnije prezentacione veštine? Da budu upečatljiviji u javnom nastupu i u nastupu pred medijima? Stečene veštine prezentovanja će im pomoći da kroz teoriju, interaktivnu diskusiju i vežbe pred kamerom unaprede svoja umeća i steknu šira znanja o procesima poslovne komunikacije i prevazilaženju prepreka, definisanja i prenošenja ključne poruke, savladaju tremu i nauče o različitim tehnikama verbalne i neverbalne komunikacije koje mogu koristiti u praksi.

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju. Trening obuhvata pripremu prezentacije na izabranu temu i simulaciju javnog nastupa uz snimanje kamerom.