top of page
White Stairs
ljubica-bogetic.png

Ljubica Bogetić

Predavač

Završila je osnovne i master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon toga i master na Univerzitetu Singidunum na Fakultetu za medije i komunikacije, smer Primenjena psihologija.

 

Ljubica je psiholog, psihoterapeut, „Life“ i „Business Coach“ i hipnoterapeut. Specijalizovana je za psihoterapijski rad na porodičnim problemima, anksioznim poremećajima i prevenciji bolesti zavisnosti. Pohađala je višegodišnje edukacije iz transakcione analize, hipnoterapije i transpersonalne terapije. Polja istraživanja su joj usmerena na poboljšanje odnosa unutar porodica i unutar radnih organizacija radi postizanja maksimuma sopstvenih potencijala i bolje produktivnosti svih članova. Ima višegodišnje iskustvo u vođenju radionica i treninga od čega ima i autorski program: „Trening socijalnih veština“, „Upravljanje stresom“, „Upravljanje konfliktima“, „Rad sa teškim klijentima“, „Trening za roditelje – dete pobednik“. Autor je brojnih tekstova iz primenjene psihologije o razvoju emocionalne i socijalne pismenosti i svesnom i odgovornom roditeljstvu. Redovno izlaže svoje radove na Kongresu psihoterapeuta Srbije. Radila je u ruskoj klinici za bolesti zavisnosti, a sada ima svoj centar za edukaciju i savetovanje – EOSCENTAR, u kome radi psihološko savetovanje i „Life Coaching“ sa decom, odraslima i porodicama.

bottom of page