MEKE VEŠTINE

Poslovne edukacije iz ove kategorije

Prilagođena nastava

Detaljno pokrivene teme

Grupne radionice

Materijali za samostalni rad

Moderan menadžment možemo shvatiti kao proces u čijem centru se nalazi strategija. Izvorno gledano, strategija predstavlja bavljenje skiciranjem plana rada sa precizno određenim pojedinačnim ulogama. Upravo to se može preslikati i na savremeni biznis. Uz pomoć konsultanata sa velikim iskustvom, formulišite, vrednujte i implementirajte poslovnu strategiju, postavite sistem upravljanja na bazi performansi, prilagodite se promenama kroz izgradnju atmosfere učešća, upravljajte prodajom uz pomoć planiranja, budžetiranja i kontrole, naučite kako da utvrdite relevantno tržište u polju zaštite konkurencije i pratite trendove uvođenja menadžmenta kategorije kao zasebnog sektora.