top of page
White Stairs
milan-jeremic.png

Milan Jeremić

Predavač

Diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 1997. godine. Radio na više pozicija u privredi do 2003.  godine, od kada se bavi isključivo računovodstvom i porezima. Učestvovao u poreskom strukturiranju i planiranju pri otpočinjanju posla i redovnom poreskom savetovanju mnogih domaćih i stranih klijenata.

 

Specijalističku obuku za poresko savtovanje u organizaciji Privredne komore Beograd završio 2013. godine, da bi 2014. godine završio specijalističke studije iz oblasti transfernih cena na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kome je 2018. godine završio specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja.


Član Srpskog Fiskalnog Društva ogranka IFA (International Fiscal Association).

bottom of page