top of page

prof. dr Dragan Lončar CFA

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

 

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

 

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač i direktor konsultantske kuće Peterhof Consulting.

Miloš Mitrić

MBA

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2001. godine, a potom završio EMBA na Univerzitetu Šefild, Velika Britanija, 2008. godine.

 

Karijeru započeo 2001. godine u Delta banci kao kreditni službenik. Tokom 2003. godine prelazi u Raiffeisen banku na poslove kreditnog analitičara, zatim rukovodioca Odeljenja kreditne analize i Odeljenja za upravljanje kreditnim rizikom. Ubrzo je izabran na poziciju Direktora sektora za upravljanje rizicima. Stiče iskustvo i znanje u upravljanju rizicima, analizi poslovanja preduzeća, upravljanju problematičnim plasmanima, upravljanju promenama i kriznim okruženjem, upravljanju likvidnošću, ljudskim resursima i organizacijom. Krajem 2010. godine postaje Član Izvršnog odbora i Direktor sektora za upravljanje rizicima u Eurobank EFG, gde obavlja brojne funkcije iz domena strateškog upravljanja bankom i upravljanja rizicima. Partner u konsultantskoj kući Peterhof Consulting.

Milan Jeremić

Diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 1997. godine. Radio na više pozicija u privredi do 2003.  godine, od kada se bavi isključivo računovodstvom i porezima. Učestvovao u poreskom strukturiranju i planiranju pri otpočinjanju posla i redovnom poreskom savetovanju mnogih domaćih i stranih klijenata.

 

Specijalističku obuku za poresko savtovanje u organizaciji Privredne komore Beograd završio 2013 godine, da bi 2014 godine završio specijalističke studije iz oblasti transfernih cena na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kome je 2018 godine završio specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja.

Član Srpskog Fiskalnog Društva ogranka IFA (International Fiscal Association). Saradnik Peterhofa na konsultantskim i edukativnim projektima.

prof. dr Lidija Barjaktarović

Prof.-Lidija-Barjaktarović 1.jpg

Doktor ekonomskih nauka iz oblasti bankarstva i finansija. Od 2008. godine radi kao profesor na Univerzitetu Singidunum u Beogradu na predmetima: Poslovne finansije, Upravljanje rizikom i Bankarstvo. Od 2012. do 2015. godine je obavljala funkciju prodekana za nastavu Poslovnog fakulteta u Beogradu, a od 2014. godine je na poziciji rukovodioca master studijskog programa Poslovna ekonomija. 

 

Desetogodišnju bankarsku karijeru je započela 1998. godine u Jugobanci AD Beograd, nastavila je u Societe General Yugoslav Bank a.d. Beograd, da bi u Raiffeisen Bank AD Beograd bila promovisana u Direktora regionalne filijale centralna Srbija. 2005. godine prelazi u Erste bank AD Novi Sad na poziciju Direktora sektora za poslove sa pravnim licima. Krajem 2007. godine Erste grupa je imenuje za člana Corporate Board-a i Corporate Working Group-a na nivou Erste holdinga. Učestvovala je u različitim obukama, radnim grupama i skupovima, od kojih posebno izdvaja: Certified Agile and Scrum Master, Black Belt Six Sigma Manager, vođa tima za transformaciju sektora za poslove sa stanovništvom i sektora za poslove sa pravnim licima u Erste Bank AD Novi Sad. Govori engleski i ruski jezik.

 

Bila je predavač u sledećim poslovnim školama u Republici Srbiji: 1)  Akademija za bankarstvo i finansije pri Narodnoj banci Srbije (2009/2014. kada je prestala sa radom) za oblasti: modernog bankarstva, upravljanje bankarskim rizicima – operativni rizik, upravljanje rizikom u osiguranju, primenjene korporativne finansije i upravljanje rizikom u poslovanju preduzeća, 2) Mokrogorska škola menadžmenta (2010/2015.) u oblasti finansija, 3) Valor akademija (2014. – do danas) u oblasti korporativnih proizvoda banke. Lidija je saradnik Peterhof tima na edukativnim projektima.

Ljubica Bogetić

Završila je osnovne i master studije na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon toga i master na Univerzitetu Singidunum na Fakultetu za medije i komunikacije, smer Primenjena psihologija.

 

Ljubica je psiholog, psihoterapeut, „Life“ i „Business Coach“ i hipnoterapeut. Specijalizovana je za psihoterapijski rad na porodičnim problemima, anksioznim poremećajima i prevenciji bolesti zavisnosti. Pohađala je višegodišnje edukacije iz transakcione analize, hipnoterapije i transpersonalne terapije. Polja istraživanja su joj usmerena na poboljšanje odnosa unutar porodica i unutar radnih organizacija radi postizanja maksimuma sopstvenih potencijala i bolje produktivnosti svih članova. Ima višegodišnje iskustvo u vođenju radionica i treninga od čega ima i autorski program: „Trening socijalnih veština“, „Upravljanje stresom“, „Upravljanje konfliktima“, „Rad sa teškim klijentima“, „Trening za roditelje – dete pobednik“. Autor je brojnih tekstova iz primenjene psihologije o razvoju emocionalne i socijalne pismenosti i svesnom i odgovornom roditeljstvu. Redovno izlaže svoje radove na Kongresu psihoterapeuta Srbije. Radila je u ruskoj klinici za bolesti zavisnosti, a sada ima svoj centar za edukaciju i savetovanje – EOSCENTAR, u kome radi psihološko savetovanje i „Life Coaching“ sa decom, odraslima i porodicama. Saradnik je Peterhof tima na edukativnim projektima.

Marina Rakićević

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Trgovina 2006. Kao član projektnog tima Ekonomskog fakulteta učestvovala u projektima „Sistem kompenzacija u Telekomu“ i „Sistematizacija radnih mesta u Telekomu“ 2006. godine.

 

Od 2007. do 2009. zaposlena u Delta Maxi-ju kao Category Manager na kategoriji konditora. Od 2009. do 2011. radila kao PR i Marketing Manager u ORS Hospital. 2011. prelazi u Merkur International – Merkur Group na mesto Direktora Category Management & Marketing odeljenja.

 

Specijalizovana za razvoj strategije CM i marketinga, upravljanje CM sektorom, upravljanje odnosima sa dobavljačima, vođenje pregovora i potpisivanje ugovora, analizu i kreiranje asortimana i godišnji plan nabavke za food i non-food, razvoj odnosa između ključnih sektora u maloprodaji. 2003. stiče sertifikat World Bank Institute-a na temu „Introduction to Corporate Social Responsibility“, a 2005. završava specijalistički kurs „London School of Public Relations“ na temu PR-a i Kriznog menadžmenta (McCann Erickson). Saradnik Peterhofa na edukativnim projektima.

Sandra Prvulović

Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (Diplomirani specijalni pedagog), a master studije završava na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu u oblasti menadžmenta ljudskih resursa.

 

Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa. Ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžment kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige „Robinzon u postkapitalističkoj eri“. Saradnik Peterhofa na edukativnim projektima.

prof. dr Tamara Vlastelica

Doktor nauka u oblasti makretinga i komunikacija. Završila osnovne (Menadžment program) i magistarske studije (Marketing i PR) na Fakultetnu Organizacionih nauka, a doktorsku disertaciju odbranila na temi „Upravljanje reputacijom primenom koncepta korporativne društvene odgovornosti u marketingu i odnosima s javnošću“.

 

Trenutno angažovana kao profesor na Fakultetu organizacionih nauka. Karijeru započela u Beogradskoj otvorenoj školi, posle čega prelazi na poziciju konsultanta za komunikacije i medije u Smart kolektiv. Od 2007. do 2010. je bila zadužena za vođenje odeljenja Marketinga i komunikacija kompanije Deloitte, a nakon toga preuzima vođenje korporativnih komunikacija u kompaniji Coca Cola. Od 2012. godine je savetnik Victoria grupe za korporativne komunikacije.

 

Tamara je 2014. godine izabrana za najboljeg mladog menadžera ispred Srpske asocijacije menadžera, a 2017. joj je uručena PRO PR Awards priznanja za doprinos razvoju odnosa s javnošću u regionu.

 

Iza sebe ima veliki broj projekata i publikacija. Saradnik je Peterhof tima na edukativnim projektima.

prof. dr Slavica Cicvarić Kostić

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu „Strateška uloga marketinga i odnosa s javnošću u unapređenju uprave i razvoju elektronskih usluga“ odbranila 2010. godine.

 

Angažovana kao vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka, gde je počela sa radom 2001. godine. Radila je na pozicijama direktora poslovnog razvoja u Hauska&Partner International Communications kompaniji, kao i na poziciji menadžera za odnose s javnošću u MPC Properties & Merrill Lynch.

 

Polja interesovanja su joj brend menadžment, komunikacije i relacioni marketing i u tim oblastima ima veliki broj izvršenih projekata, predavanja i publikacija. Saradnik je Peterhof tima na edukativnim projektima.

doc. dr Đorđe Krivokapić

Docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na kome predaje predmete u vezi sa poslovnim pravom, pravom informacionih sistema, organizacijom poslovnih sistema i javnom upravom. Profesorskom pozivu je prethodila karijera u Karanović & Nikolić advokatskoj kancelariji, vodećoj u svojoj oblasti na Balkanu, gde je učestvovao u velikom broju uspešnih transakcija i projekata.

 

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje mastera prava LL.M. stekao na Pravnom fakultetu u Pitsburgu. Doktorsku disertaciju na temu sukoba prava i nadležnosti u vezi sa povredom reputacije na internetu odbranio je 2016. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

 

Njegova ekspertiza uključuje intersekciju prava i tehnologije, naročito u pogledu zaštite podataka o ličnosti, zaštite privatnosti i ličnih prava, poput reputacije, biznis modela u IT industriji, evropske regulative za zaštitu podataka o ličnosti, informacione bezbednosti i prava elektronskih komunikacija.

doc. dr Miloš Milosavljević

milos-milosavljevic.jpg

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. Doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka 2015. na temu merenja finansijskih performansi. Na FON-u od 2009. predaje Finansijski menadžment i Upravljačko računovodstvo. Usavršavao se na Poslovnoj školi Bled u Sloveniji.

 

Specijalizovao se za finansijski kontroling i merenje finansijskih perfomansi. 

Kao konsultant radio na brojnim projektima kao što su Banca Intesa, Politika N&M, EMS, Doncafe i drugi. Učestvovao je na više međunarodnih projekata pod pokroviteljstvom Evropske komisije, Švajcarske agencije za razvoj i IPA.

 

Iza sebe ima više desetina naučnih publikacija – knjiga, monografija, članaka u međunarodnim časopisima na temu finansijskog upravljanja i kontrole.

bottom of page