top of page

PH™ standard u procesu

prenosa veština

ulazni test znanja

praktični primeri i studije slučaja

prilagođene vežbe i simulacija

izlazni test i sertifikat

materijali za samostalni rad

PH izveštaj sa obuke, rezultati ankete, preporuke za dalje unapređenje.

Businessman Working in Office

Proteklih godina, uspešno pomažemo kompanijama u sticanju veština koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi. Vođeni raznovrsnim konsultantskim znanjem iz brojnih oblasti i stečenim iskustvom kreirali smo programe edukacija prepoznatljivog kvaliteta. Tim predavača čine profesori, konsultanti i eksperti sa bogatom akademskom karijerom i zavidnom praksom stečenom u saradnji sa privredom.

 

Naša edukativna ponuda sadrži raznovrsne poslovne treninge prilagođene različitom nivou znanja i potrebama polaznika. Programi su podeljeni u pet oblasti: menadžment, finansije i porezi, strategija i liderstvo, meke veštine i aktuelne teme. Pored toga posebno smo razvili koučing program za vlasnike preduzeća i menadžere. Kontinuirano pratimo potrebe kompanija, timova i pojedinaca u pronalaženju adekvatnih poslovnih veština s ciljem njihovog razvoja i napredovanja.

logo-white-1-2.png

E-learning platforma

Sa velikim zadovljstvom predstavljamo Vam platformu za učenje na daljinu. Prateći sve standarde u oblasti individualnog razvoja sa jedne strane, i savremenog pristupa učenju sa druge strane kreirali smo praktičan i jednostavan alat  Peterhof platformu za E-learning.

Želimo da učesnici, koji nikada nisu koristili programe učenja na daljinu, bez prethodne obuke i uputstava započnu odmah svoj trening.

bottom of page