top of page

IT Programi

Poslovna analiza podataka u Excelu 2

Svrha i cilj treninga:

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u radu sa tabelama i grafikonima. Mnogi zaposleni ne upotrebljavaju gotovo 90% funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava. Kroz trening, učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa alatom. Svaku lekciju prati i materijal koji je korišćen u samoj lekciji i koji učesnici popunjavaju simultano dok slušaju. Na kraju svakog modula polaznici rade na projektu koji zahteva primenu stečenog znanja u modulu.

 

Sadržaj treninga:

Uvod u napredne excel opcije

 • importovanje i exportovanje razlicitih setova podataka

 • agregatne funckije

 • funciije za pretrazivanje sa ugnjezadavanjem vise funkcija u jednu

 • logicke funkcije sa ugnjezdavanjem vise if-ova

 • Dfunkcije (DSUM(), DAVERAGE(), DCOUNT())

 • subtotali

 • napredna validacija podataka

 • Filteri (Osnovni, Napredni, Sliceri, timeline)

 • sortiranje (osnovno i napredno)

 • zastita radnih listova i radnih svezaka

 • What if analize (data table, goal seek, scenarios)

 • formula auditing (tracing precendents i tracing dependents, prikazivanje formula, radnih prozora)

 • Pivot tabele (kreiranje tabela, tabele uz slicer-e, getpivotdata)

 • Grafikoni (obicni, napredni, sparklines, win/los, Column)

 • Prečice

 • Conditional formatting (napredno)

 • Tekstualne funkcije (Imena i prezimena, Pol zaposlenih, Left, right, find, mid, len, replace, search, concatenate)

 • Datumske funkcije (Datedif, Date, Weeknum, weekdate)

 • Finansijske funkcija glavnica, kamata (PMT funkcija, npv, rate, PV, FV)

 • stampanje dokumenata

 

Metode transfera znanja:

Menadžeri  i zaposleni državnih i privatnih preduzeća, preduzetnici, kao i svi oni koji žele da steknu i unaprede svoje znanje u oblasti primene spredšit alata u cilju olakšavanja i unapređenja obavljanja svakodnevnih analitičkih i drugih aktivnosti koje su podržane MS Excel-om.

 

Kurs je namenjen sledećim verzijama programa: Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, Excel 2019 i Microsoft 365

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page