top of page

Specijalizovani treninzi 

Finansijsko upravljanje i kontrola

Svrha i cilj treninga:

Materija kursa Finansijsko upravljanje i kontrola može biti namenjena subjektima javnog sektora, kao i upravljačkim strukturama privatnih kompanija, kako bi dobili širu sliku o veštinama sistematičnog i analitičkog upravljanja poslovnim procesima. Naučite praktične alate kako da identifikujete ključne poslovne procese I kako da upravljate rizicima sa kojima se nosi vaša organizacija.

 

Finansijsko upravljanje i kontrola nam pomažu da delujemo u pravcu otklanjanja ili ublažavanja rizika njihovim pravovremenim uočavanjem i podizanjem efikasnosti delovanja subjekata. Polaznici ovog kursa će dobiti smernice koje će im biti od pomoći za uvođenje celokupnog sistema pravila i procedura poslovanja. Spoznaće prednosti uvođenja sektora interne kontrole i njegovo unapređenje, kako bi se poslovalo u skladu sa zakonima, propisima, planovima i postavljenim procedurama. Na kursu se obrađuje i materija o zaštiti imovine i resursa od gubitaka koji mogu nastati neodgovarajućim upravljanjem, nenamenskim trošenjem sredstava i zaštiti od gubitaka koji mogu nastati usled nepravilnosti i prevara.

 

Sadržaj treninga:

 • Pojam finansijskog upravljanja i kontrole i COSO okvir

 • Razlika finansijskog upravljanja i kontrole između privatnog i javnog sektora

 • Neophodnost interne kontrole i revizije i njihova ograničenja

 • Kontrolno okruženje

 • Upravljačka odgovornost i dužnosti

 • Procena i upravljanje rizicima

 • Kontrolne aktivnosti

 • Informisanje i komunikacija

 • Proces strateškog planiranja

 • Ocena i unapređenje procesa

 • Procedure i pripremne radnje

 • Praćenje i procena sistema

Metode transfera znanja:

Efekat treninga će biti fokusiran na adekvatno rukovođenje procesima, čuvanje misije i ciljeva organizacije i obezbeđivanje jasne strategije za upravljanje rizicima kroz praktični radioničarski pristup.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page