top of page

Finansije

Isplativost investicionih projekata

Svrha i cilj treninga:

Trening je namenjen profesionalcima, ali i početnicima u oblasti ocene isplativosti investicionih projekata i izrade studija izvodljivosti. Trening pruža mogućnost učesnicima da steknu više znanja o životnom ciklusu projekta, aspektima operativne, tržišne i finansijske izvodljivosti, pripreme knjige pretpostavki, projekciji novčanog toka projekta, obračunu investicionih pokazatelja, pripremi analize senzitivnosti i drugim povezanim temama.

 

Sadržaj treninga:

 • Projekat i životni ciklus investicionog projekta

 • Tehnička izvodljivost projekta

 • Tržišna izvodljivost projekta (tržište nabavke, tržište prodaje)

 •  Finansijska izvodljivost projekta

 • Priprema knjige pretpostavki

 • Projekcija finansijskih izveštaja projekta

 • Projekcija slobodnog novčanog toka projekta

 • Obračun statičkih, dinamičkih i složenih investicionih pokazatelja

 • Analiza senzitivnosti projekta primenom Monte Carlo simulacije

 • Drvo odlučivanja

 • Optimizacione metode evaluacije

 • Ključni koraci u donošenju finalne investicione odluke

 

Metode transfera znanja:

Trening se zasniva na interaktivnom radu, prikazu praktičnih realnih primera iz prakse i zajedničkoj radionici sa ciljem prolaska kroz kompletan algoritam ocene isplativosti projekta.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page