KORPORATIVNE FINANSIJE

Kontroling

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Selektovanje relevantnih informacija, analiza finansijskih i ključnih podataka, sistematizacija i prezentovanje informacija kao podloga za menadžersko odlučivanje

  • Priprema jasnih, sažetih i preglednih menadžerskih izveštaja, uz osnovne smernice za tumačenje dobijenih rezultata

  • Postavljanje budžeta i planova

  • Upravljanje pomoću ciljeva

  • Sistemi obračuna troškova

  • Obračun cene koštanja i njen značaj u donošenju odluka

  • Strateško planiranje, BCG matrica, SWOT analiza, implementacija strateških planova

  • Postavljanje KPI-eva kao osnove za menadžersko odlučivanje i kontrolu

  • Odgovornost i značaj kontrolora u sistemu kontrolinga

Kontroling je specifična oblast koja se zasniva na znanju i praksi iz oblasti finansija i upravljačkog računovodstva. Kurs je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u sektorima finansija, računovodstva, planiranja, kontrolinga, ali i zaposlenima u svim drugim poslovnim funkcijama gde zaposleni obavljaju poslove internog izveštavanja i kontrole. Polaznici mogu biti potpuni početnici u navedenim oblastima, do profesionalaca u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama.

 

Kurs se zasniva na teorijskom konceptu finansija i upravljačkog računovodstva, kao i na interaktivnim i konkretnim primerima iz poslovne prakse. Kroz praktične vežbe i radionice polaznici dobijaju set alata i excel dokumenata pomoću kojih se odvijaju praktične vežbe.

 

Kroz trening, polaznici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama finansija, upravljanja troškovima, izveštavanjem, analizom dokumenata i svim neophodnim informacijama prilagođenim sastavu grupe.