top of page

Finansije

Kontroling

Svrha i cilj treninga:

Kontroling je specifična oblast koja se zasniva na znanju i praksi iz oblasti finansija i upravljačkog računovodstva. Kurs je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u sektorima finansija, računovodstva, planiranja, kontrolinga, ali i zaposlenima u svim drugim poslovnim funkcijama gde zaposleni obavljaju poslove internog izveštavanja i kontrole. Polaznici mogu biti potpuni početnici u navedenim oblastima, do profesionalaca u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama.

Kroz trening, polaznici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama finansija, upravljanja troškovima, izveštavanjem, analizom dokumenata i svim neophodnim informacijama prilagođenim sastavu grupe.

 

Sadržaj treninga:

 • Uvod u finansijski kontroling – analiza, izveštavanje i navigacija kompanije

 • Merenje performansi i finansijski kontroling

 • Ključni indikatori performansi – dobre i loše prakse

 • Šta raditi sa Y-o-Y, CAGR, ROI, ROA, ROE, EVA, MVA i drugim pokazateljima?

 • Integracija pojedinačnih mera u sistem za merenje performansi

 • Praktični primeri

 • Finansijski kontroling i uspešna alokacija troškova

 • Problemi “besplatnih jahača“ u organizacijama – kako pravično raspodeliti troškove na projekte i troškovne centre?

 • Uvod u prakse alokacije troškova – stvarni i standardni troškovi. Kako finansijski kontroling može pomoći u pravičnoj alokaciji troškova

 •  „ABC“ sistem troškova

 •   Test

 

Metode transfera znanja:

Kurs se zasniva na teorijskom konceptu finansija i upravljačkog računovodstva, kao i na interaktivnim i konkretnim primerima iz poslovne prakse. Kroz praktične vežbe i radionice polaznici dobijaju set alata i excel dokumenata pomoću kojih se odvijaju praktične vežbe.

Selektovanje relevantnih informacija, analiza finansijskih i ključnih podataka, sistematizacija i prezentovanje informacija kao podloga za menadžersko odlučivanje.

Anchor 1

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page