top of page

Menadžment

Poslovni koučing program

Svrha i cilj treninga:

Kontinuirani koučing je individualno kreiran i posebno prilagođen program poslovne edukacije. Multidisciplinarni pristup programa objedinjuje znanja i veštine iz poslovnih finansija, opšteg menadžmenta, strategijskog menadžmenta, marketinga, prodaje, upravljanja rizicima i drugih oblasti iz sfere biznisa. Sa druge strane može biti prilagođen za razvoj mekih veština sa ciljem da se unaprede veštine prezentacije, poslovne komunikacije, pregovaranja, upravljanja stresom, vremenom i promenama.

Sadržaj treninga:

S obzirom da je u pitanju kastomizovani trening, teme se definišu u skladu sa polaznim znanjima i zahtevima klijenta.

Metode transfera znanja:

Individualni rad omogućava fleksibilnost programa i potpunu posvećenost predavača. Predavač zajedno sa Vama, putem pitanja, sugestija i preporuka dolazi do odgovora i vodi Vas ka realizaciji ciljeva i usvajanju novih znanja. Stečene veštine primenljive su na svaki aspekt poslovanja.

Koučing je namenjen svim nivoima menadžmenta, a posebno top menadžmentu i onima koji se pripremaju za preuzimanje strateških pozicija u kompaniji. Tokom izvođenja programa na raspolaganju Vam je veliko iskustvo predavača, kao i set praktičnih alata koji su specifični za svaku analiziranu oblast.

Individualni rad se pokazao kao najefektivniji način da se u potpunosti pokriju sve teme prilagođene Vašim potrebama i postavljenim ciljevima. Program se realizuje kroz 2 bloka nastave mesečno od po 4 časa. Predviđeno trajanje celokupnog koučing programa je 12 meseci.

Rad sa predavačem

Kastomizovani trening, teme se definišu u skladu sa polaznim znanjima i zahtevima klijenta.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page