top of page

Lična organizacija i upravljanje vremenom

Meke veštine

Svrha i cilj treninga:

Užurbani tempo savremenog života doneo je višak obaveza, angažovanja i rokova koje moramo ispuniti na dnevnom nivou. Dvadeset četiri sata su postala nedovoljna da se u njih smesti radno, kućno, lično i društveno vreme. Posledica toga su odlaganje, nedovršavanje poslova, sve duža lista budućih zadataka, odsustvo i zanemarivanje čitavih aspekata ličnog života. Povratno, ovako loša organizacija vremena postaje novi izvor frustacija i sresa.

Pošto je vreme koje imamo na raspolaganju unapred određeno i nepormenljivo, postalo je jasno da moramo menjati sebe kako bismo bolje upravljali ovakvom vrstom stresa. Tehnika upravljanja vremenom je zapravo tehnika upravljanja sobom, jer je njena suština u određivanju onoga što ćemo uraditi s vremenom koje imamo.

Sadržaj treninga:

  • Kako koristite vreme (u bilo kome aspektu života)?

  • Kako biti produktivan, a ne zauzet?

  • Višak prioriteta = Manjak vremena

  • Kako možete smanjiti ili ukloniti osećaj da Vas rokovi/vreme pritiskaju?

  • Kako se izbor aktivnosti koje radite u toku dana reflektuje na Vaše ciljeve?

  • Šta ste naučili o sebi kada se radi o upravljanu vremenom?

  • Da li često jurite okolo i ništa ne možete da uradite na vreme?

  • Kako se efikasno organizovatu u toku jednog radnog dana?

  • Lista prioriteta

Metode transfera znanja:

Program edukacije je realizovan kroz prezentovanje ključnih tema, koncepata, tehnika kroz interaktivnu diskusiju. Učesnici će zajedno sa predavačem analizirali primere dobre i loše prakse, učestvovati u rešavanju konkretnih zadataka u grupama i uz tehniku igre uloga primenjivali konkretne naučene tehnike. Primeri i zadaci za timske vežbe prilagođeni su strukturi polaznika i njihovim radnim pozicijama.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page