top of page

Meke veštine

Odgovornost zaposlenih

Svrha i cilj treninga:

Odgovornost zaposlenih se u praksi često tretira kao nešto na šta ne možemo mnogo da utičemo i što je zadato odabirom profila zaposlenog. Veoma pogrešan stav. Odgovornost bi trebalo da bude jedna od ključnih vrednosti korporativne kulture, koja mora da se promoviše kaskadno kroz čitav poslovni sistem.

Cilj treninga je da polaznici razumeju suštinu poslovne odgovornosti i njene dimenzije, kao što su samoodgovornost, individualna vs. kolektivna odgovornost, odnos između nadležnosti i odgovornosti, ali i da budu spremni da prepoznaju česte fenomene u praksi i na njih reaguju, kao što su dvostruka matrična odgovornost, kažnjavanje najboljih i najvrednijih zato što su drugi neodgovorni, izjednačavanje utrošenog vremena na poslu sa odgovornošću ili ignorisanje raznih tehnika bežanja od odgovornosti ili prebacivanja odgovornosti na druge.    

Sadržaj treninga:

 • Šta znači biti poslovno odgovoran

 • Samoodgovornost (samokritičnost, lični razvoj)

 • Individualna, timska i korporativna odgovornost

 • Bežanje od odgovornosti kao popularan sport

 • Efektivnost i efikasnost kao dva dela odgovornosti

 • Zglobovi procesa kao ničija odgovornost

 • Matrična odgovornost

 • Nametanje prevelike odgovornosti najvrednijim zaposlenima u sistemu

 • (A)simetrija između nadležnosti i odgovornosti

 • Odgovornost za donošenje odluke i za primenu odluke

 • Biti produktivan vs. biti zauzet

 • Urađeno vs. rezultat

 • Odgovornost i lojalnost

 • Odgovornost i nagrada/kazna

 • Odgovornost i reputacija

 • Tehnike koje koriste neodgovorni zaposleni i kako ih prepoznati

Metode transfera znanja:

Kratke sekvence predavanja trenera sa ciljem razumevanja osnovnih pojmova, prikazi pozitivnih i negativnih primera na temu individualne i kolektivne odgovornosti, studije slučaja iz prakse, kratki filmovi, role play simulacije realnih situacija iz prakse, Q&A sesije, diskusije, kvizovi znanja, gamifikacije.   

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page