top of page

Meke veštine

Odlučivanje

Svrha i cilj treninga:

Efikasno donošenje odluka jedna je od najbitnijih veština i sposobnosti bilo na ličnom, bilo na profesionalnom planu. Ako umemo u svakom trenutku da donesemo pravu odluku,  napredovaćemo i razvijati se na profesionalnom i ličnom planu daleko brže i efikasnije. A takođe rasteretićemo se i količine obaveza i stresa i moći ćemo da se punim kapacitetom posvetimo stvarima koje su nam prioritetne i u skladu sa našim ciljevima.

   

Sadržaj treninga:

  • Prepoznati individualni stil odlučivanja

  • Prepoznati dominantnu orijentaciju u odlučivanju

  • Upoznati i savladati racionalni model odlučivanja

  • Sagledati zamke intuitivnog odlučivanja

  • Prepoznati različite ishode odluka (framing)

  • Uvideti etičke izazove u odlučivanju

  • Primeniti pojedine tehnike kreativnog razmišljanja

Metode transfera znanja:

Praktični primeri i upoznavanje polaznika sa ključnim pojmovima donošenja odluka, diskusija primera iz prakse i studija slučaja, prezentacija uobičajenih i specifičnih problema koji su predmet svakodnevnog rešavanja i zamki koje nosi odlučivanje na bazi heuristika, diskusija izazova koji se javljaju u donošenju etičnih odluka, predstavljanje i vežba tehnika kreativnog razmišljanja.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page