top of page

Efektivna poslovna komunikacija i veštine prezentovanja

Meke veštine

Svrha i cilj treninga:

Komunikacija u poslovnom okruženju podrazumeva korišćenje različitih tehnika verbalne/neverbalne, usmene/pisane komunikacije i poštovanje pravila i standarda profesionalnog ponašanja. Obuka je namenjena višem i srednjem nivou menadžmenata svih tipova organizacija, kako državnih institucija, tako i organizacija civilnog društva, kao i drugim zainteresovanim učesnicima Unapređenje veština i tehnika efektivne komunikacije, kao i veštine prezentacije vodi jačanju kapaciteta za sigurnije i efikasnije eksterno i interno komuniciranje u poslovnom okruženju.

Sadržaj treninga:

 • Efektivna komunikacija kao osnov ličnog i organizacionog uspeha, identiteta i imidža

 • Proces, oblici i metode komunikacije.

 • Pregled prepreka uspešnoj komunikaciji– kako ih rešiti?

 • Stilovi komunikacije – prepoznavanje i primena u različitim situacijama.

 • Asertivna komunikacija i tehnike uspešne verbalne komunikacije

 • Asertivna komunikacija – elementi, pravila, prava, primena.

 • Aktivno slušanje i tehnike davanja povratne informacije (feedback-a).

 • Postavljanje pitanja.

 • Kontrola emocija.

 • Vođenje poslovnog razgovora.

 • Vežba: simulacija situacija davanja pozitivne i negativne povratne informacije.

 •  Tehnike neverbalne komunikacije i profesionalni imidž.

 • Elementi neverbalne komunikacije – držanje, gestikulacija, glas, kontakt očima, kretanje.

 • Kontrola govora tela.

 • Lični i profesionalni izgled i imidž. Osnovne norme poslovne etikecije.

 • Veština prezentacije – osnovni principi uspešnog nastupa.

 • Pripema, početak i stilovi prezentacije.

 • Kako formulisati i preneti ključnu poruku? Razumevanje publike.

 • Priprema govornika - savladavanje treme.

 • Korišćenje vizuelnih i video materijala.

 • Održavanje kontrole tokom prezentacije.

 • Odogovaranje na pitanja i zatvaranje prezentacije.

 • Struktura i organizacija prezentacije.

 • Nova normalnost – onlajn prezentacije.

 • Vežba: formulisanje ključne poruke na zadatu temu.

 

Zdatak: Simulacija prezentacije

 

Priprema prezentacije.

Izvođenje prezentacije (treneri u različitim ulogama, odnosno kao predstavnici različitih auditorijuma). Analiza nastupa, detaljan feedback trenera.

 

Metode transfera znanja:

Primeri i zadaci za timske vežbe prilagođavaju se strukturi polaznika i podrazumevaju struktuirane upitnike, opise i zadatke koje je potrebno uraditi.

Vežba: simulacija različitih situacija, prepoznavanje tipova ličnosti, prilagođavanje stila komunikacije i analiza efikasnosti.

 

Vežba: simulacija situacija davanja pozitivne i negativne povratne informacije.

 

Vežba: glas i govor koji ubeđuje.

 

Vežba: formulisanje ključne poruke na zadatu temu.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page