top of page

Strategija i liderstvo

Poslovno liderstvo
Efektivni poslovni lider

Svrha i cilj treninga:

Liderstvo je uvek aktuelna tema u poslovnom svetu, zato što je svima jasno da će „tim magaraca na čijem čelu je lav, imati bolji rezultat nego tim lavova na čijem čelu je magarac“. Lider je neko ko stimuliše zaposlene da daju više nego što su mislili da mogu bez pretnje sankcijom ili stimulisanja nagradom, neko ko maksimizuje asimetrične prednosti članova tima i neko ko ima jasnu i čistu viziju koju zna da artikuliše i komunicira ka članovima svog tima.

Cilj treninga je testiramo naše liderske kapacitete, identifikujemo jazove i definišemo načine za njihovo popunjavanje, kako bismo išli ka efektivnom liderstvu.

Sadržaj treninga:

  • Ko je lider

  • Šta karakteriše efektivnog lidera

  • Razlike između šefa i lidera

  • Rađanje ili stvaranje lidera

  • Funkcije efektivnog lidera

  • Stilovi efektivnog liderstva

  • Teški lideri i toksični lideri

  • Greške koje lideri prave

  • Testovi liderstva i procena liderskog kapaciteta.

Metode transfera znanja:

Kratke sekvence predavanja trenera sa ciljem razumevanja osnovnih pojmova u oblasti liderstva, prikazi primera efektivnih lidera, studije slučaja iz prakse, kratki video materijali, role play simulacije, Q&A sesije, testovi liderskog kapaciteta, diskusija grešaka lidera.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page