top of page

Poreska optimizacija

Updated: Mar 22, 2022

Peterhof Consulting & Edu Vas poziva na seminar “Poreska optimizacija ”, koji se organizuje 7. novembra 2018. godine u hotelu Hyatt Regency u Beogradu.

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa osnovnim tehnikama poreskog planiranja kako u domaćim tako i u transakcijama sa međunarodnim

karakterom i da se kroz primere iz prakse pokaže razlika između zakonitog i nezakonitog umanjenja poreske obaveze. Seminar je i prilika da se kroz

direktan razgovor sa predavačima razreše brojne dileme poreskih obveznika.

Predavači:

Irina Stevanović Gavrović

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Sektor za fiskalni sistem

Načelnik za indirektne poreze

Milan Jeremić

Peterhof Consulting & Edu

Konsultant u oblasti poreskog menadžmenta

Program

09:30-10:00h Registracija učesnika

Teme:

Sesija 1:

10:15-11:45h

Praktična primena Zakona o PDV - aktuelnosti

Određivanje predmeta oporezivanja PDV

Načelna rešenja

Osnovni elementi (mesto prometa, naknada)

Izuzeci

Najnovije izmene propisa iz oblasti PDV

Ručak:

11:45-12:30h

Sesija 2:

12:30-14:00h

Porezi kao instrument javnih prihoda

Poresko planiranje kao deo šire poslovne strategije

Tehnike poreskog planiranja

Poresko planiranje kroz praktičnu primenu Zakona o PDV

Kafe pauza: 14:00-14:30h

Sesija 3:

14:30-16:00h

Poresko planiranje kroz praktičnu primenu Zakona o porezu na dobit

Poresko planiranje i transferne cene

Pitanja i zatvaranje seminara174 views

Comments


bottom of page