top of page

Napredne tehnike u Power Pivot-u sa praktičnim primerima iz biznisa

IT Programi

Svrha i cilj treninga:

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u radu sa tabelama i grafikonima. Mnogi zaposleni ne upotrebljavaju gotovo 90% funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava. Kroz trening, učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa alatom. Svaku lekciju prati i materijal koji je korišćen u samoj lekciji i koji učesnici popunjavaju simultano dok slušaju. Na kraju svakog modula polaznici rade na projektu koji zahteva primenu stečenog znanja u modulu.

 

Sadržaj treninga:

Upoznavanje sa Power Pivotom

 • Šta je Power Pivot?

 • Šta je Pivot tabela?

 • Mogućnosti i ograničenja Pivot tabela

 • Kako instalirati Power Pivot?

 

Unos podataka u Power Pivot

 • Priprema podataka

 • Excel tabele

 • Ubacivanje podataka iz Access-a

 • Ubacivanje podataka iz povezanih Excel tabela i drugih Excel fajlova

 • Ubacivanje podataka iz ostalih izvora

 • Power Pivot Window

 • Formatiranje podataka

 • Sheets & Columns

 • Editovanje i dodavanje podataka

 • Svojstva tabela

 • Filtriranje i sortiranje

 

Calculated Columns

 • Upotreba funkcija

 • Agregiranje funkcija

 • Pozivanje na kolone

 • Greške u formulama

 

Veze

 • Definisanje veza

 • Editovanje veza i višestruke veze

 • Rad u Diagram View-u

 • Idealna struktura podataka

 • Optimizacija podataka

Metode transfera znanja:

Praktični rad sa učesnicima.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page