top of page

Meke veštine

Teški ljudi i upravljanje konfliktima

Svrha i cilj treninga:

Trening strategije komunikacije sa teškim klijentima pomoći će Vašim zaposlenima koji su svakodnevno izloženi komunikaciji sa puno klijenata da nauče kako da komuniciraju sa zahtevnim, povučenim ili agresivnim klijentima, sa onima koji ne znaju šta žele ili koji sumnjaju u Vaše namere. Takođe će vam pomoći da naučite različite tehnike asertivne komunikacije koje će poboljšati Vaše odnose sa svim klijentima. Teme se obrađuju kroz individualne primere učesnika sa posebnim osvrtom na konkretne praktične situacije na koje svakodnevno nailazite. Namenjen je zaposlenima koji imaju svakodnevnu interakciju sa klijentima, menadžerima, prodavcima, pružaocima usluga itd.

Sadržaj treninga:

  • Kategorije teških klijenata i zaposlenih

  • Različiti načini komunikacije

  • Kako komunicirati sa kojim tipom klijenata

  • Aktivno slušanje

  • Kako reagovati na manipulaciju

  • Kako odbiti nečiju ponudu

  • Kako prepoznati prećutni konflikt

  • Tehnike upravljanja konfliktima

Metode transfera znanja:

Način rada sastoji se iz teorijskih koncepata i individualnih vežbi, koje imaju za cilj kritički osvrt na svoje ponašanje, i podrazumeva učenje novog načina komunikacije.

 Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice, učesnici dobijaju prilagođene testove i vežbe koje ostaju za samostalni rad.

Kroz trening, učesnici će imati priliku da nauče koje su to kategorije teških klijenata i kako komunicirati sa njima, kako im uputiti kritiku, pohvalu, kako saopštiti negativan odgovor.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page