top of page

Menadžment

Učestale greške menadžera

Svrha i cilj treninga:

Cilj programa je da na veoma praktičan način ukaže na učestale greške menadžera na različitim pozicijama, razloge njihovog ispoljavanja i moguće načine njihovog eliminisanja u svakodnevnom poslovnom kontekstu. Videćemo i da su neke greške povremeno poželjne na putu izgradnje tima.

Sadržaj treninga:

Upravljanje ljudima

 • Kako prepoznati toksično liderstvo kod sebe i kod drugih?

 • Da li je HR suštinski potcenjen ili precenjen u poslovnoj praksi?

 • Kako trajno ubiti motivaciju zaposlenih?

 • Da li je lojalnost postala prevaziđena reč?

 • Zašto zanemarujemo značaj korporativne kulture čak i kada je jasno da je bolesna?

 • Zašto je bežanje od odgovornosti sve popularniji sport?

 • Da li, koliko često i kako komuniciramo?

 • Šta je dozirana empatija?

 • Da li integritet čoveka stavljamo na prvo mesto kod izgradnje tima?

 • Šta raditi sa teškim ljudima i „trulim jabukama“?

Odlučivanje

 • Od kojih predrasuda i stereotipa pati naš proces odlučivanja?

 • Da li je strateško planiranje stvarno bespotrebni potrošač vremena?

 • Zašto je odlučivanje u instant kulturi često kratkovido i nestrpljivo?

 • Zašto ne volimo ili ne možemo da delegiramo?

 • Da li biti isti ili drugačiji od drugih u biznisu?

 • Kako rast kompanije učiniti održivim?

 • Da li dobro merimo ostvareni rezultat kompanije?

 • Da li je intuicija uvek prijatelj menadžera?

 • Da li imamo smislenu organizacionu strukturu?

 • Da li znamo šta je naša propozicija vrednosti za kupca?

 

Lična perspektiva menadžera

 • Da li je poslovna rutina neprijatelj ličnog razvoja?

 • Kako izbalansirati socijalni kapital, kvalitet urađenog posla i lični razvoj?

 • Ima li šta vrednije u biznisu od reputacije?

 • Ima li šta vrednije u životu od slobode?

 • Kako je moguće da nas loši i zavidni svaki put poremete?

 • Da li smo ponekada preoptimistični i koliko nas to košta?

 • Zašto izbegavamo priče o krizama i rizicima i da li se klonimo „žalosnih sova“?

 • Šta nas toliko snažno drži u status quo stanju?

 • Kada je posao stres, a kada strast?

 • Zašto nam uvek nedostaje još malo vremena?

Metode transfera znanja:

Program obiluje primerima iz naše i inostrane prakse, interaktivnoj diskusiji i konkretnim preporukama za konkretne poslovne situacije. Primeri će dominantno biti bazirani na ličnom profesionalnom iskustvu predavača i biće verno simulirani u role-play formi, kratkim filmovima i studijama slučaja.    

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page