top of page

Menadžment

Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Svrha i cilj treninga:

Bilo da ste angažovani na poslovima menadžera projekata, vođa ili članova projektnih  timova, eksperata koji učestvuju na projektima, ili želite da proširite svoje  znanje u ovoj oblasti i u perspektivi realizujete PMI profesionalnu sertifikaciju, trening Upravljanje projektima će Vam pomoći da steknete univerzalno primenljiva znanja i veštine. 

Putem projekata se ostvaruje već oko 30% ukupnog globalnog BDP-a, a stručna kompetencija upravljanja projektima je među tri najviše tražene veštine kod novih VSS pozicija u kompanijama na globalnom nivou.

Sadržaj treninga:

  • Integralno upravljanje projektom kroz sve faze životnog ciklusa projekta i balansiranje „gvozdenim“ trouglom

  • Definisanje sadržaja projekta, zahteva korisnika i radnih aktivnosti po projektnim timovima

  • Definisanje vremenskog okvira i upravljanje vremenskim rasporedom i rokovima

  • Definisanje i upravljanje projektnim budžetom

  • Utvrđivanje potrebnih materijalnih i ljudskih resursa i upravljanje projektnim resursima 

  • Upravljanje projektnim rizicima

  • Upravljanje kvalitetom

  • Ugovaranje i nabavke

  • Komunikacija i upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama

  • Uspostavljanje mehanizma kontrole i integrisano upravljanje promenama

Metode transfera znanja:

Trening je kreiran prema PMI metodologiji po kojoj danas radi oko 70% organizacija u svetu. Učesnici se vode korak po korak kroz metodološki postupak, uz paralelno sprovođenje interaktivnih vežbi i praktičnu radionicu koja je zasnovana na primerima projekata iz poslovnog ambijenta polaznika, čime se maksimizira usvajanje i primenjivost znanja.

Cilj obuke je da učesnici razumeju i steknu veštine kako se radi iniciranje, planiranje i izvođenje projekata u skladu sa zadatim  ciljevima, monitoring realizacije i formalno zatvaranje projekata, što su pet standardnih grupa procesa kroz koje svaki projekat prolazi, kroz konkretne primere i preporuke.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page